POZVÁNKA NA 28. ČLENSKOU SCHŮZI „BD BOROŠOVA 635“

28.05.2015 15:25
která se koná 10. 6. 2014 v 18,30 ve sklepní místnosti domu Borošova 635

Program

1. Volba zapisovatelů a mandátní komise

2. Kontrola plnění úkolů z 27. Členské schůze

3. Informace kontrolní komise

4. Přehled hospodaření BD za rok 2014

5.   Různé

 

Účast všech členů BD (ve vlastním zájmu) nutná.

Materiály projednané a odsouhlasené usnášeníschopnou členskou schůzí jsou závazné i pro nezúčastněné členy BD.

 

 

V Praze          26.5.2015                                                                 Představenstvo BD Borošova 635

 

Ke stažení: Pozvánka na 28.členskou schůzi BD-velká.doc (35840)