POZVÁNKA NA 29. ČLENSKOU SCHŮZI „BD BOROŠOVA 635“

02.11.2015 19:07
která se koná 18. listopadu 2015 v 18,30 ve sklepní místnosti domu Borošova 635

Program

1.  Volba zapisovatelů a mandátní komise

2.  Informace kontrolní komise

3.  Informace o stavu finančních prostředků na účtu BD ke konci roku 2015

4.  Informace o nutných opravách na zařízeních domu na rok 2016 a další období

5.  Úpravy příspěvku do fondu oprav

6.  Náměty členů BD na případné další opravy (úpravy) v domě na rok 2016

7.  Různé

 

Účast všech členů BD (ve vlastním zájmu) nutná.

Projednané a odsouhlasené materiály usnášeníschopnou členskou schůzí jsou závazné i pro nezúčastněné členy BD.

 

V Praze 29. 10. 2015                                                                                                     Představenstvo BD Borošova 635

Ke stažení: Pozvánka na 29. členskou schůzi.docx (14,5 kB)