POZVÁNKA NA 30. ČLENSKOU SCHŮZI „BD BOROŠOVA 635“

13.05.2016 10:50
která se koná 25. KVĚTNA 2016 v 18:30 ve sklepní místnosti domu Borošova 635

Program

  1.  Volba zapisovatelů a mandátní komise
  2.  Informace kontrolní komise
  3.  Schválení hospodaření za rok 2015
  4.  Informace o stavu finančních prostředků na účtu BD
  5.  Rekonstrukce měřícího systému TRASCO – zhodnocení
  6.  Problematika samozamykacího zámku vstupních dveří
  7.  Domácí telefon
  8.  Revize elektroinstalací v jednotlivých bytech
  9.  Odměny představenstva na rok 2016
  10. Různé

 

Účast všech členů BD (ve vlastním zájmu) nutná.

Projednané a odsouhlasené materiály usnášeníschopnou členskou schůzí jsou závazné i pro nezúčastněné členy BD.

 

V Praze  5. 5. 2016                                                                                                              Představenstvo BD Borošova 635

Ke stažení: POZVÁNKA NA 30. ČLENSKOU SCHŮZI.docx (17 kB)