POZVÁNKA NA 33. ČLENSKOU SCHŮZI „BD BOROŠOVA 635“

14.04.2018 10:19
která se koná 25.4. 2018 v 18,30 ve sklepní místnosti domu Borošova 635

Program

  1. Volba zapisovatelů a mandátní komise

  2. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze BD:  rekonstrukce elektro rozvodů ve vnitřním prostoru domu, seřízení kování oken, oprava vodovodních ventilů, výmalba chodby a oprava vstupů do domu

  3. Zpráva o vyúčtování roku 2017

  4. Zpráva revizní komise o hospodaření BD

  5. Návrh mimořádné odměny za úklid po prováděných pracích v domě

  6. Návrh navýšení odměn představenstvu

  7. Plán prací na další období

  8. Různé

 

Účast všech členů BD (ve vlastním zájmu) nutná.

Projednané a odsouhlasené materiály usnášeníschopnou členskou schůzí jsou závazné i pro nezúčastněné členy BD.

 

V Praze  3.4.2018                                                                                         Představenstvo BD Borošova 635

Ke stažení: POZVÁNKA-NA-33.-ČLENSKOU-SCHŮZI-velká.docx (14,8 kB)