POZVÁNKA NA 37. ČLENSKOU SCHŮZI "BD BOROŠOVA 635"

08.11.2022 07:55
která se koná 08.11. 2022 v 18:00 ve sklepní místnosti domu Borošova 635
Pozvánka ke stažení ZDE
Stanovy ke stažení ZDE
 
Program
1. Volba zapisovatelů a mandátní komise
2. Schválení nových stanov BD vč. notářského ověření správnosti průběhu tohoto procesu 
3. Kontrola plnění úkolů z 36. členské schůze
4. Přehled hospodaření BD za rok 2021
5. Informace kontrolní komise
6. Projednání odměn představenstva na rok 2023
7. Plán prací na další období
8. Náměty členů BD na případné opravy (úpravy) v domě na rok 2023
9. Různé
 
Přílohou této pozvánky jsou nové stanovy BD Borošova 635 včetně úvodního dopisu.
 
Účast všech členů BD (ve vlastním zájmu) nutná.
Projednané a odsouhlasené materiály usnášeníschopnou členskou schůzí jsou závazné i pro nezúčastněné členy BD.
 
V Praze 2.11. 2022                                                                                              Představenstvo BD Borošova 635

Program

1. Volba zapisovatelů a mandátní komise

2. Schválení nových stanov BD vč. notářského ověření správnosti průběhu tohoto procesu 

3. Kontrola plnění úkolů z 36. členské schůze

4. Přehled hospodaření BD za rok 2021

5. Informace kontrolní komise

6. Projednání odměn představenstva na rok 2023

7. Plán prací na další období

8. Náměty členů BD na případné opravy (úpravy) v domě na rok 2023

9. Různé

 

Přílohou této pozvánky jsou nové stanovy BD Borošova 635 včetně úvodního dopisu.

 

Účast všech členů BD (ve vlastním zájmu) nutná.

Projednané a odsouhlasené materiály usnášeníschopnou členskou schůzí jsou závazné i pro nezúčastněné členy BD.

 

V Praze 2.11. 2022                                                                                              Představenstvo BD Borošova 635